Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

13   네이버/싸이월드/폐쇄형 SNS  [1]    김재영 13-08-27 1159
12   Case Study 신청      김재영 13-08-26 860
11   강의계획서      김재영 13-08-23 1015
10   1~9번은 2013년 1학기 소셜미디어의 세계 강의게시판 글 모음      윤광은 13-08-23 795
9   발표 순서 조정/평가      김재영 13-05-08 1144
8   [Tip]중간시험      김재영 13-04-29 963
7   [일정]Case Study 발표      김재영 13-04-22 980
6   팀별 Case Study 주제      김재영 13-04-01 1026
5   포스퀘어      김재영 13-03-25 949
4   그루폰      김재영 13-03-18 950
3   강의실 변경      김재영 13-03-08 803
2   소셜미디어 혁명      김재영 13-03-07 761
1   강의계획서      김재영 13-02-28 737
   [1][2][3][4][5][6][7] 8          

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.