Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

61   3D 프린터      김재영 16-03-08 1195
60   소셜미디어 혁명      김재영 16-03-08 1203
59   강의계획서      김재영 16-03-01 1198
58   48~57번은 2015년 2학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      김재영 16-03-01 2501
57   팀 과제 점수      김재영 15-12-11 1202
56   우리는 왜 질문하지 않을까?      김재영 15-11-18 1300
55   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-11-03 1247
54   [기사]트위터의 '날개'는 꺾이고 있는가      김재영 15-11-01 1258
53   강의계획서 조정      김재영 15-10-20 1173
52   그루폰      김재영 15-09-23 1251
51   애플 광고      김재영 15-09-15 1306
50   3D 프린터  [2]    김재영 15-09-08 1293
49   왜 소셜미디어인가?      김재영 15-09-02 1267
48   강의계획서      김재영 15-08-29 1425
47   40~46번은 2015년 1학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      윤수현 15-08-29 1126
46   팀과제 점수      김재영 15-06-11 1209
45   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-04-28 1603
44   우리 시대의 벤처 자선 영웅, 오미디야르      김재영 15-04-08 1747
43   [인물탐구] 엘론 머스크, 도전과 행운의 창업가      김재영 15-04-07 1401
42   그루폰      김재영 15-03-24 1356
   [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9]          

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.