Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

34   포스퀘어      김재영 14-10-02 564
33   강의실 변경/소셜미디어 혁명      김재영 14-09-11 615
32   강의계획서      김재영 14-08-25 692
31   22~30번은 2014년 1학기 소셜미디어의 세계 강의게시판 글 모음      윤광은 14-08-25 607
30   [기사]모바일 광고 시장에서 네이버 제친 스타트업 'NBT파트너스'      김재영 14-05-26 817
29   [기사]알리바바 창업자 잭마 성공스토리 영화로      김재영 14-05-21 972
28   팀 과제 발표      김재영 14-04-30 833
27   Case Study 주제와 발표 일정  [2]    김재영 14-04-22 1074
26   글로벌 인재 전쟁/구글 안경      김재영 14-04-15 785
25   강의계획서 조정      김재영 14-04-14 686
24   포스퀘어      김재영 14-03-23 869
23   그루폰  [2]    김재영 14-03-16 1162
22   강의계획서  [2]    김재영 14-02-17 1027
21   11~20번은 2013년 2학기 소셜미디어의 세계 강의게시판 글 모음      윤광은 14-02-17 766
20   Case Study 발표일정      김재영 13-10-17 1234
19   트위터      김재영 13-10-13 913
18   팀 구성과 Case Study 주제  [1]    김재영 13-09-23 1246
17   Foursquare      김재영 13-09-21 884
16   Groupon      김재영 13-09-11 1126
15   강의실/그루폰/쿠팡      김재영 13-09-06 965
   [1][2][3][4][5] 6 [7]          

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.