Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

55   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-11-03 516
54   [기사]트위터의 '날개'는 꺾이고 있는가      김재영 15-11-01 364
53   강의계획서 조정      김재영 15-10-20 443
52   그루폰      김재영 15-09-23 392
51   애플 광고      김재영 15-09-15 403
50   3D 프린터  [2]    김재영 15-09-08 415
49   왜 소셜미디어인가?      김재영 15-09-02 378
48   강의계획서      김재영 15-08-29 664
47   40~46번은 2015년 1학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      윤수현 15-08-29 343
46   팀과제 점수      김재영 15-06-11 480
45   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-04-28 834
44   우리 시대의 벤처 자선 영웅, 오미디야르      김재영 15-04-08 725
43   [인물탐구] 엘론 머스크, 도전과 행운의 창업가      김재영 15-04-07 486
42   그루폰      김재영 15-03-24 429
41   동영상 두편      김재영 15-03-10 469
40   강의계획서      김재영 15-02-25 720
39   32~38번은 2014년 2학기 소셜미디어의 세계 강의게시판 글 모음      김재영 15-03-01 443
38   발표평가      김재영 14-11-17 620
37   발표일정      김재영 14-11-11 1047
36   [기사]알리바바 마윈 열풍      김재영 14-10-14 610
   [1][2][3][4] 5 [6][7]          

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.