Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

53   강의계획서 조정      김재영 15-10-20 430
52   그루폰      김재영 15-09-23 382
51   애플 광고      김재영 15-09-15 393
50   3D 프린터  [2]    김재영 15-09-08 403
49   왜 소셜미디어인가?      김재영 15-09-02 371
48   강의계획서      김재영 15-08-29 653
47   40~46번은 2015년 1학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      윤수현 15-08-29 333
46   팀과제 점수      김재영 15-06-11 471
45   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-04-28 820
44   우리 시대의 벤처 자선 영웅, 오미디야르      김재영 15-04-08 704
43   [인물탐구] 엘론 머스크, 도전과 행운의 창업가      김재영 15-04-07 478
42   그루폰      김재영 15-03-24 422
41   동영상 두편      김재영 15-03-10 460
40   강의계획서      김재영 15-02-25 702
39   32~38번은 2014년 2학기 소셜미디어의 세계 강의게시판 글 모음      김재영 15-03-01 435
38   발표평가      김재영 14-11-17 604
37   발표일정      김재영 14-11-11 1026
36   [기사]알리바바 마윈 열풍      김재영 14-10-14 604
35   팀별 주제/발표순서      김재영 14-10-08 823
34   포스퀘어      김재영 14-10-02 558
   [1][2][3][4] 5 [6][7]          

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.