Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

101   우리가 코딩을 배워야만 하는 이유      김재영 17-09-22 1033
100   3D프린터_EBM_Power to the People      김재영 17-09-13 1034
99   개인과제 주제      김재영 17-09-07 919
98   강의계획서_2017년 2학기      김재영 17-09-03 873
97   팀 발표 평가      김재영 17-06-14 936
96   [기사]트위터 공동창업자 비즈 스톤 원대복귀…"트윗문화 가꿀 것"      김재영 17-05-17 1011
95   [기사]페이스북 위력…전세계 20억명이 빠져들다      김재영 17-05-08 1009
94   수정_팀발표 주제와 일정  [2]    김재영 17-04-25 955
93   인문학적 상상력      김재영 17-04-14 1030
92   빅데이터      김재영 17-04-08 1074
91   한국형 링크드인?      김재영 17-04-06 1028
90   실리콘밸리 성공 창업의 비결은 실패!      김재영 17-03-29 980
89   The Point_텀블벅      김재영 17-03-29 980
88   [기사]굿바이 소셜커머스  [1]    김재영 17-03-21 1039
87   EBM & 3D프린터      김재영 17-03-12 1060
86   왜 소셜미디어인가?      김재영 17-03-08 1094
85   강의계획서      김재영 17-03-02 982
84   74~83번은 2016년 2학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      김재영 17-03-02 907
83   팀 발표 평가결과      김재영 16-12-07 1117
82   팀 구성과 발표일정      김재영 16-11-02 1151
   [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9]          

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.