Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

74   강의계획서      김재영 16-09-01 483
73   59~72번은 2016년 1학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      김재영 16-09-01 246
72   MS, 링크드인 인수      김재영 16-06-14 372
71   팀발표 평가 결과      김재영 16-06-10 576
70   [기사]또 다른 10년 준비하는 페이스북      김재영 16-04-22 347
69   팀 구성_발표일정      김재영 16-04-20 504
68   [기사]아마존이 한국 진출 꺼리는 건 쿠팡 김범석 때문?      김재영 16-04-18 370
67   페이팔 마피아      김재영 16-04-03 467
66   링크드인      김재영 16-04-03 390
65   [기사]카카오, 위치정보 사업 뛰어든다      김재영 16-03-31 429
64   대나무숲 vs. 대학언론      김재영 16-03-29 421
63   트위터 10년      김재영 16-03-23 351
62   소셜미디어? 그게 뭔데!?      김재영 16-03-16 318
61   3D 프린터      김재영 16-03-08 308
60   소셜미디어 혁명      김재영 16-03-08 336
59   강의계획서      김재영 16-03-01 442
58   48~57번은 2015년 2학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      김재영 16-03-01 610
57   팀 과제 점수      김재영 15-12-11 456
56   우리는 왜 질문하지 않을까?      김재영 15-11-18 423
55   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-11-03 512
   [1][2][3] 4 [5][6][7]          

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.