Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

139   애플 관련 동영상      김재영 19-03-21 232
138   관계와 커뮤니케이션      김재영 19-03-13 273
137   "SNS, 디지털 광장서 디지털 거실로"…저커버그 '프라이버시 중심' 전환 선언  [1]    김재영 19-03-08 302
136   개인과제 제출-발표 안내      김재영 19-03-06 291
135   개인과제 신청 현황  [9]    김재영 19-03-05 489
134   강의계획서_2019년 1학기      김재영 19-02-21 275
133   중간시험 문제 공모  [2]    김재영 18-10-25 434
132   개인과제 신청 현황  [2]    김재영 18-10-16 572
131   개인과제 가이드라인  [9]    김재영 18-10-16 458
130   인문학적 상상력      김재영 18-10-16 235
129   소셜커머스에서 인플루언서로?      김재영 18-10-09 267
128   팀 버너스 리 최근 동향  [1]    김재영 18-10-09 259
127   두바이, 아라비아사막에 펼친 미래도시 실험장      김재영 18-09-13 279
126   강의계획서_2018년 2학기      김재영 18-08-22 313
125   보충: 깃허브_지도앱      김재영 18-06-03 352
124   개인과제 주제_발표일정  [38]    김재영 18-04-11 964
123   개인과제 가이드라인  [7]    김재영 18-04-11 544
122   인문학적 상상력이란?      김재영 18-04-10 575
121   소셜커머스      김재영 18-04-03 450
120   토론의 결론(?)      김재영 18-04-03 375
   [1] 2 [3][4][5][6][7][8]          

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.