Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

133   회사의 목적은 돈을 버는 게 아니다?      김재영 17-09-22 137
132   한국형 링크드인?      김재영 17-04-06 189
131   포스퀘어에 관한 두 시각      김재영 16-10-04 464
130   포스퀘어      김재영 13-03-25 832
129   포스퀘어      김재영 14-03-23 861
128   포스퀘어      김재영 14-10-02 558
127   페이팔 마피아      김재영 16-04-03 459
126   페이스북 정보유출과 플랫폼 전략      김재영 18-03-26 157
125   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-04-28 820
124   팀별 주제와 발표순서      김재영 15-11-03 507
123   팀별 주제/발표순서      김재영 14-10-08 823
122   팀별 Case Study 주제      김재영 13-04-01 901
121   팀발표 평가 결과      김재영 16-06-10 564
120   팀과제 점수      김재영 15-06-11 471
119   팀 버너스 리 최근 동향  [1]    김재영 18-10-09 13
118   팀 발표 평가결과      김재영 16-12-07 358
117   팀 발표 평가      김재영 17-06-14 209
116   팀 구성과 발표일정      김재영 16-11-02 448
115   팀 구성과 Case Study 주제  [1]    김재영 13-09-23 1233
114   팀 구성_발표일정      김재영 16-04-20 497
   1 [2][3][4][5][6][7]          

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.