Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

159   팀 구성과 Case Study 주제  [1]    김재영 13-09-23 1523
158   Case Study 발표일정      김재영 13-10-17 1517
157   그루폰  [2]    김재영 14-03-16 1422
156   Case Study 주제와 발표 일정  [2]    김재영 14-04-22 1329
155   강의계획서  [2]    김재영 14-02-17 1301
154   Groupon      김재영 13-09-11 1294
153   48~57번은 2015년 2학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      김재영 16-03-01 1264
152   발표일정      김재영 14-11-11 1262
151   네이버/싸이월드/폐쇄형 SNS  [1]    김재영 13-08-27 1201
150   발표 순서 조정/평가      김재영 13-05-08 1201
149   트위터      김재영 13-10-13 1153
148   소셜미디어? 그게 뭔데!?      김재영 13-09-04 1142
147   [기사]알리바바 창업자 잭마 성공스토리 영화로      김재영 14-05-21 1131
146   강의실/그루폰/쿠팡      김재영 13-09-06 1127
145   강의계획서      김재영 13-08-23 1099
144   팀별 Case Study 주제      김재영 13-04-01 1070
143   [기사]모바일 광고 시장에서 네이버 제친 스타트업 'NBT파트너스'      김재영 14-05-26 1064
142   Foursquare      김재영 13-09-21 1059
141   팀 과제 발표      김재영 14-04-30 1056
140   포스퀘어      김재영 14-03-23 1049
   1 [2][3][4][5][6][7][8]          

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.