Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

133   팀 구성과 Case Study 주제  [1]    김재영 13-09-23 1233
132   Case Study 발표일정      김재영 13-10-17 1223
131   그루폰  [2]    김재영 14-03-16 1146
130   Groupon      김재영 13-09-11 1113
129   Case Study 주제와 발표 일정  [2]    김재영 14-04-22 1062
128   네이버/싸이월드/폐쇄형 SNS  [1]    김재영 13-08-27 1036
127   발표일정      김재영 14-11-11 1026
126   강의계획서  [2]    김재영 14-02-17 1015
125   발표 순서 조정/평가      김재영 13-05-08 978
124   소셜미디어? 그게 뭔데!?      김재영 13-09-04 970
123   [기사]알리바바 창업자 잭마 성공스토리 영화로      김재영 14-05-21 966
122   강의실/그루폰/쿠팡      김재영 13-09-06 957
121   트위터      김재영 13-10-13 903
120   팀별 Case Study 주제      김재영 13-04-01 901
119   Foursquare      김재영 13-09-21 877
118   포스퀘어      김재영 14-03-23 861
117   포스퀘어      김재영 13-03-25 832
116   강의계획서      김재영 13-08-23 831
115   팀 과제 발표      김재영 14-04-30 825
114   팀별 주제/발표순서      김재영 14-10-08 823
   1 [2][3][4][5][6][7]          

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.