Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

161   48~57번은 2015년 2학기 소셜미디어의 세계 게시판 글 모음      김재영 16-03-01 2501
160   그루폰  [2]    김재영 14-03-16 2132
159   팀 구성과 Case Study 주제  [1]    김재영 13-09-23 2100
158   Case Study 발표일정      김재영 13-10-17 2082
157   Groupon      김재영 13-09-11 1987
156   Case Study 주제와 발표 일정  [2]    김재영 14-04-22 1907
155   강의계획서  [2]    김재영 14-02-17 1898
154   발표일정      김재영 14-11-11 1866
153   네이버/싸이월드/폐쇄형 SNS  [1]    김재영 13-08-27 1849
152   트위터      김재영 13-10-13 1831
151   [기사]알리바바 창업자 잭마 성공스토리 영화로      김재영 14-05-21 1823
150   [기사]모바일 광고 시장에서 네이버 제친 스타트업 'NBT파트너스'      김재영 14-05-26 1810
149   강의실/그루폰/쿠팡      김재영 13-09-06 1809
148   소셜미디어? 그게 뭔데!?      김재영 13-09-04 1776
147   포스퀘어      김재영 14-03-23 1763
146   우리 시대의 벤처 자선 영웅, 오미디야르      김재영 15-04-08 1747
145   글로벌 인재 전쟁/구글 안경      김재영 14-04-15 1733
144   발표 순서 조정/평가      김재영 13-05-08 1728
143   Foursquare      김재영 13-09-21 1719
142   개인과제 주제_발표일정  [38]    김재영 18-04-11 1638
   1 [2][3][4][5][6][7][8][9]          

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.