Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 소셜미디어의 세계

134   팀 구성과 Case Study 주제  [1]    김재영 13-09-23 1246
133   Case Study 발표일정      김재영 13-10-17 1234
132   그루폰  [2]    김재영 14-03-16 1162
131   Groupon      김재영 13-09-11 1126
130   Case Study 주제와 발표 일정  [2]    김재영 14-04-22 1074
129   네이버/싸이월드/폐쇄형 SNS  [1]    김재영 13-08-27 1045
128   발표일정      김재영 14-11-11 1036
127   강의계획서  [2]    김재영 14-02-17 1027
126   발표 순서 조정/평가      김재영 13-05-08 989
125   소셜미디어? 그게 뭔데!?      김재영 13-09-04 978
124   [기사]알리바바 창업자 잭마 성공스토리 영화로      김재영 14-05-21 972
123   강의실/그루폰/쿠팡      김재영 13-09-06 965
122   트위터      김재영 13-10-13 913
121   팀별 Case Study 주제      김재영 13-04-01 910
120   Foursquare      김재영 13-09-21 884
119   포스퀘어      김재영 14-03-23 869
118   강의계획서      김재영 13-08-23 842
117   포스퀘어      김재영 13-03-25 841
116   그루폰      김재영 13-03-18 835
115   팀 과제 발표      김재영 14-04-30 833
   1 [2][3][4][5][6][7]          

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.