Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 컴퓨터커뮤니케이션

10   페이스북과 구글      김재영 18-03-22 277
9   MS Windows      김재영 18-04-03 274
8   Steve Jobs Introducing The iPhone At MacWorld 2007      김재영 19-04-22 253
7   MS Windows      김재영 19-03-26 244
6   스티브 잡스와 애플      김재영 19-03-21 239
5   '구글 클라우드'도 상륙…한국, 글로벌 강자들 각축장 되나      김재영 19-04-20 236
4   관계의 힘: "연결만으로도 사람은 바뀐다"      김재영 19-03-13 229
3   매킨토시      김재영 19-03-19 223
2   빌 게이츠가 뽑은 10대 미래 혁신 기술      김재영 19-03-07 204
1   강의계획서_2020년 1학기      김재영 20-03-13 30
   [1][2][3][4][5][6][7] 8          

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.