Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 컴퓨터커뮤니케이션

34   개인발표 주제 리스트      김재영 19-05-30 422
33   강의계획서_2019년 1학기      김재영 19-02-21 421
32   아마존과 제프 베조스      김재영 17-05-05 419
31   당신도 화장품회사 만들 수 있다, 팔로어 1만명만 있다면!      김재영 19-05-28 418
30   핀테크 등  [1]    김재영 18-05-09 414
29   [기사]에어비앤비, 투숙객 인종차별 검사한다      김재영 17-05-02 404
28   [기사]네이버 이해진 퇴진 '신선한 충격      김재영 17-03-30 395
27   소프트웨어 혁명      김재영 17-04-05 382
26   애플 관련 동영상      김재영 17-03-24 382
25   강의계획서_2018년 1학기      김재영 18-03-04 380
24   머스크_넷플릭스_로버트 테일러      김재영 17-04-29 378
23   아마존의 혁신, 그리고 월마트      김재영 19-05-16 372
22   투자의 비법?      김재영 17-04-06 369
21   [2017 회고]올 한해 어떤 스타트업 서비스가 등장했나  [2]    김재영 18-01-02 368
20   한겨레 <코인데스크코리아> 창간      김재영 18-04-05 362
19   MS는 왜 한국에 데이터센터를 지을까?      김재영 19-05-09 348
18   스마트폰 혁명      김재영 18-05-01 341
17   애플 관련 동영상      김재영 18-03-27 340
16   'FANG' 구한 넷플릭스, 어디까지 올라갈래      김재영 18-04-23 338
15   Google Data Center 360° Tour      김재영 18-04-24 335
   [1][2][3][4][5][6] 7 [8]          

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.