Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 컴퓨터커뮤니케이션

130   Windows/copy cat  [2]    김재영 14-03-24 1143
129   그래프 서치/구글 안경/차세대 검색  [3]    김재영 13-04-15 1134
128   나를 살리는 3가지 약속      김재영 12-05-10 1133
127   3D 프린터  [2]    김재영 15-03-10 1128
126   구글 데이터센터/가이 가와사키  [2]    김재영 13-05-01 1116
125   스티브 잡스 프레젠테이션      김재영 13-04-27 1111
124   Fab Lab      김재영 14-05-22 1110
123   Internet Explorer  [1]    김재영 12-04-03 1105
122   강의계획서      김재영 14-02-17 1102
121   피디, 기자 말고도 할 일이 너무 많다  [4]    김재영 12-03-05 1098
120   <프로젝트 마이 셀프> 블로그 주소입니다  [1]    서한나 14-06-11 1097
119   팀 구성  [4]    김재영 13-03-25 1095
118   그냥 재미로      김재영 13-05-02 1093
117   네비게이션과 나침반      이현섭 15-05-04 1076
116   내일(3/20) 수업  [1]    김재영 14-03-19 1075
115   [동영상]애플/스티브잡스  [2]    김재영 13-03-20 1073
114   Microsoft Windows  [7]    김재영 13-03-26 1072
113   IT언론, 작은 것이 더 강하다  [11]    김재영 13-03-20 1069
112   한국 인터넷에서 잘못 끼워진 첫 단추, 그 이름은 네이버 (NAVER)  [1]    정재훈 14-04-08 1065
111   [동영상]아이폰 출시      김재영 14-04-20 1062
   [1] 2 [3][4][5][6][7][8]          

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.