Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 컴퓨터커뮤니케이션

150   강의계획서_2020년 1학기      김재영 20-03-13 30
149   개인발표 주제 리스트      김재영 19-05-30 310
148   당신도 화장품회사 만들 수 있다, 팔로어 1만명만 있다면!      김재영 19-05-28 301
147   아마존의 혁신, 그리고 월마트      김재영 19-05-16 278
146   MS는 왜 한국에 데이터센터를 지을까?      김재영 19-05-09 285
145   Steve Jobs Introducing The iPhone At MacWorld 2007      김재영 19-04-22 253
144   '구글 클라우드'도 상륙…한국, 글로벌 강자들 각축장 되나      김재영 19-04-20 236
143   MS Windows      김재영 19-03-26 244
142   스티브 잡스와 애플      김재영 19-03-21 239
141   키워드 발표 신청  [2]    김재영 19-03-19 555
140   매킨토시      김재영 19-03-19 223
139   관계의 힘: "연결만으로도 사람은 바뀐다"      김재영 19-03-13 229
138   빌 게이츠가 뽑은 10대 미래 혁신 기술      김재영 19-03-07 204
137   강의계획서_2019년 1학기      김재영 19-02-21 366
136   브런치·스팀잇에서...퇴근 후 김대리는 작가가 된다      김재영 18-06-04 377
135   핀테크 등  [1]    김재영 18-05-09 368
134   스마트폰 혁명      김재영 18-05-01 299
133   Google Data Center 360° Tour      김재영 18-04-24 289
132   'FANG' 구한 넷플릭스, 어디까지 올라갈래      김재영 18-04-23 298
131   한겨레 <코인데스크코리아> 창간      김재영 18-04-05 314
   1 [2][3][4][5][6][7][8]          

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.