Kimjaeyoung.Net
 
 
Home > Classes > 커뮤니케이션과 사회문제

40   시바 잠이온다..      수루 19-07-20 0
39   1번부터 38번 글 - 2006년 2학기 충남대 학부 "커뮤니케이션과 사회문제"      김재영 08-02-27 1351
38   기획기사 -라디오PD      윤준경 06-12-15 1409
37   기획기사_온라인신문 기자      장재원 06-12-14 1414
36   기획기사입니다.      송승주 06-12-13 1273
35   쫑파티  [5]    김재영 06-12-12 1437
34   기획기사입니다^^      이근형 06-12-11 1335
33   기획기사      곽진아 06-12-10 1247
32   외주제작사 드라마 PD _ 기획기사      문다애 06-12-09 1490
31   구성작가 기획기사 -      오윤희 06-12-09 1273
30   송유경 _ 기획기사      송유경 06-12-09 1513
29   PD 되기 - 본질을 꿰뚫어라  [1]    하미라 06-12-08 2540
28   신문기자 탐구      박진희 06-12-08 3227
27   기획기사 -아나운서-      김원종 06-12-08 1783
26   REPOT      맹요 06-12-08 1387
25   세 가지 소원  [1]    장재원 06-11-20 1739
24   TV방송모니터댓글답변      하미라 06-11-10 1539
23   미디어 포커스  [1]    김원종 06-11-08 1303
22   미디어포커스 주제  [1]    김수정 06-11-08 1329
21   미디어 포커스 소재  [1]    장재원 06-11-07 1396
   1 [2]          

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Jericho!
대학원 지난강의
방송영상
뉴미디어
정책
지역
이론
신문
학부 지난강의
방송뉴미디어
개론
역사
신문
기타
 
Copyright ⓒ Jae-Young Kim (2003). All Rights Reserved.